Dispečing

+421 901 911 937

Objednávka prepravy

Objednávkový formulár

 

Pošlite nám email

info@transem.sk

Sme k dispozícii

denne od 7:00 do 20:00

  • Úvod
  • Osobná preprava
  • Bonus klub

Bonus klub

TRANSEM BONUS KLUB

V rámci možnosti využívania zliav z cenníka spoločnosti majú naši zákazníci možnosť využiť tieto zľavové systémy:
Bonus klub ZÁKAZNÍCKA KARTA
Bonus klub ZÁKAZNÍCKA KARTA PLUS

BONUS KLUB ZÁKAZNÍCKA KARTA
Cena karty: 0 euro

Platnosť karty: NEOBMEDZENE

Zákaznícka karta, ktorú získava každý náš klient BEZPLATNE po absolvovaní prvej cesty s našou spoločnosťou.

Karta funguje na princípe bonusových kreditov. Za každú cestu bez využitia bodov získava zákazník kredit vo výške 10% z ceny prepravy pripísaný na kartu v podobe bodov.

Tieto body môže cestujúci využiť pri následnej ceste na zníženie ceny prepravy v pomere 1 bod = 1 euro.

Platnosť bodov je 12 kalendárnych mesiacov.

Je teda na cestujúcom či bude body využívať pri každej svojej následnej ceste, alebo ich bude zbierať a využije ich na konci ich platnosti na bezplatnú cestu. (platí po absolvovaní 9 tich ciest v priebehu 12-tich mesiacov. Po absolvovaní 9-tej cesty, dostáva zákazník bonus v hodnote  extra 10% a teda 10-tu cestu môže absolvovať BEZPLATNE

Príklad č.1
Zákazník cestuje : Bratislava -Rotterdam. Cena 100 euro. Počet kreditných bodov 10.

Pri ďalšej ceste si zákazník tieto body uplatní. Teda ďalšiu cestu platí 100 euro - 10= 90 euro.

Príklad č.2
Zákazník absolvuje v priebehu roku 9x cestu Banská Bystrica - Amsterdam. Cena 120 euro. Počas celého roka si neuplatňuje bonusové body.

10-tu cestu absolvuje aboslútne BEZPLATNE. 120 euro - (9x12+ 12 extra bonus)=0 

Karta je neprenosná na iné osoby a neumožňuje skupinové zľavy.

BONUS KLUB ZÁKAZNÍCKA KARTA PLUS
Zákaznícka karta umožňujúca uplatniť si pri KAŽDEJ CESTE ZĹAVU 20%

Cena karty: 50 euro

Doba platnosti karty: 12 mesiacov (technický rok)

"Zákaznícka karta plus" umožňuje klientovi uplatniť si zľavu 20%  z cenníka spoločnosti pri každej ceste. Karta je neprenosná na iné osoby a neumožňuje kombináciu iných zľiav, prípadne kombináciu so skupinovými zľavami.

Príklad: 
Banská Bystrica - Rotterdam - cena 120 euro -zľava 20% = 96 euro

Bratislava - Weeze - cena 90 euro - zľava 20% = 72 euro

Ďalším bonusom pre držiteľa karty "Zákaznícka karta plus" je zľava 20% z cenníka pri využívaní služby Transem kurier

POROVNANIE KARIET Zákaznícka karta  a Zákaznícka karta plus
 

Tabuľka výhod

 

Zákaznícka karta

Zákazník,

využiva kredit

Zákaznícka karta

Zákazník

nevyužíva kredit

 

Zákaznícka

karta plus

BB -RTD 

 120 euro + 12 kredit 120 euro +12 kredit 96 euro
RTD -BB

108 euro + 0 kredit

120 euro +12 kredit 96 euro
BB-RTD

120 euro + 12 kredit

120 euro +12 kredit 96 euro
RTD -BB 108 euro + 0 kredit 120 euro +12 kredit 96 euro
BB -RTD 120 euro +12 kredit 120 euro +12 kredit 96 euro
RTD -BB 108 euro + 0 kredit 120 euro +12 kredit 96 euro
BB -RTD 120 euro +12 kredit 120 euro +12 kredit 96 euro
RTD -BB 108 euro + 0kredit 120 euro +12 kredit 96 euro
BB -RTD 120 euro + 12 kredit 120 euro +12 kredit 96 euro
RTD -BB 108 euro + 0 kredit 0 euro 96 euro
Úspora

Klasické cestovné: 1200 euro

Zaplatené:1140 euro

Cena karty 0 euro

Úspora 60 euro

Klasické cestovné: 1200 euro

Zaplatené:1080euro

Cena karty: 0 euro

Úspora 120 euro

Klasické cestovné: 1200 euro

Zaplatené 960 euro

Cena karty:50 euro

Úspora 190 euro

 

Spracúvanie osobných údajov držiteľov karty BONUS KLUB ZÁKAZNÍCKA KARTA a   BONUS KLUB ZÁKAZNÍCA KARTA PLUS

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa, účel spracúvania
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť TRANSEM spol. s r. o. ,so sídlom Pri štadióne 535/75, 07701 Kráľovský Chlmec, IČO:47 211 911  (ďalej len „ TRANSEM“), ktorá spracúva osobné údaje na účely členstva v Bonus klub zákaznícka karta a Bonus klub zákaznícka karta plus/ďalej len Bonus klub/. 

2. Rozsah spracúvaných osobných údajov, právny základ a doba spracúvani
Spoločnosť  TRANSEM spracúva na účely členstva v Bonus klube nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa telefónne číslo, e-mailová adresa,  číslo Bonus klub karty a história objednávok člena.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou TRANSEM je nevyhnutné na plnenie zmluvy o členstve v Bonus klube.

Osobné údaje budú spracúvané počas trvania členstva v Bonus klube a po jeho zániku počas plynutia premlčacej lehoty na uplatnenie nárokov v súvislosti s dodaním služieb v zmysle príslušných právnych predpisov.

3. Príjemcovia osobných údajov
Príjemcami osobných údajov sú súdy, poisťovne  , prípadne iné oprávnené subjekty.

4. Práva dotknutej osoby
Ak sa člen Bonus klubu ako dotknutá osoba domnieva, že je priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti TRANSEM: písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti

Prenos do tretích krajín
Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Copyright © TRANSEM, spol. s r.o. 2013-2017. Všetky práva vyhradené. Bez písomného súhlasu autora je zakázané šíriť obsah týchto stránok. Mapa web stránky. Tvorba web stránok www.initpro.sk.    Prihlásiť sa.

Táto web stránka používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tejto webstránky s tým súhlasíte. Ďakujeme.

Súhlasím